Go back
News

Landsvirkjun aims to sell electricity to GeoSalmo

Written by:
Laufey Kristín Skúladóttir

Landsvirkjun and GeoSalmo have signed a Term Sheet (TS) for electricity sales to the salmon farming company currently preparing a land-based salmon aquaculture in the vicinity of Þorlákshöfn. The TS states that the companies agree on the pending Power Purchase Agreement (PPA) rationale. GeoSalmo’s plans fit well with Landsvirkjun’s prioritisation in energy sales for the coming years, as GeoSalmo utilises Icelandic resources to produce high value, sustainable, climate-friendly, and nutritious salmon for consumption.

(Below in english)

Landsvirkjun og GeoSalmo hafa undirritað skilmálayfirlýsingu fyrir raforkusölu til laxeldisfyrirtækisins sem nú undirbýr landeldi í nágrenni við Þorlákshöfn. Yfirlýsingin felur í sér að fyrirtækin eru sammála um grunnforsendur vegna orkusamnings sem fyrirhugað er að gera síðar. Áætlanir GeoSalmo falla vel að forgangsröðun Landsvirkjunar í orkusölu á næstu árum en GeoSalmo nýtir íslenskar auðlindir til að framleiða sjálfbæra, loftslagsvæna og næringarríka matvöru.

Hágæðalax í lokuðu kerfi

GeoSalmo áformar að byggja upp landeldi á umhverfisvænum hágæðalaxi í lokuðu fiskeldiskerfi á landi vestan Þorlákshafnar. Áætlanir gera ráð fyrir allt að 24 þúsund tonna eldi þegar stöðin verður komin í fullan rekstur, en fyrsti áfangi nemur um 7.300 tonnum. Fyrirtækið ætlar sér að verða leiðandi aðili í þróun fiskeldis á landi á Íslandi og framleiða hágæðavöru til sölu á innlendum og erlendum mörkuðum. Lögð verður áhersla á að starfsemi þess sé í góðri sátt við umhverfi og samfélag.

GeoSalmo er langt komið með undirbúning að framkvæmdum. Fyrirtækið hefur lagt fram umhverfismatsskýrslu og er umsagnarfrestur fyrir hana nýliðinn. Niðurstaða í leyfismálum mun liggja fyrir á næstu vikum og mánuðum. Allt eru þetta mikilvægir liðir í að framkvæmdir geti hafist. Þá hefur GeoSalmo samið við norska fyrirtækið Artec Aqua um hönnun og verkumsjón fyrir verkefnið en það fyrirtæki hefur byggt fiskeldisstöðvar á landi í Noregi með góðum árangri. Stöðin verður búin fullkomnasta búnaði sem völ er á til stýringar hitastigs og vatnsgæða. Öll ker verða lokuð og tryggir það mikinn stöðugleika og gæði í framleiðslunni.

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar:

„Eftirspurn eftir grænu orkunni okkar er miklu meiri en við náum að sinna og við höfum þurft að segja nei við mörgum góðum verkefnum. Við forgangsröðum orkusölunni, m.a. í þágu aukinnar almennrar notkunar, orkuskipta og nýsköpunar. Fyrirætlanir GeoSalmo um landeldi, með áherslu á sjálfbærni og umhverfisvænan rekstur, falla mjög vel að þessari forgangsröðun okkar“.

Jens Þórðarson, framkvæmdastjóri GeoSalmo:

„Ég er mjög ánægður með þennan áfanga sem leggur grunn að orkusamningi við Landsvirkjun. Vinnu við undbúning miðar vel, en núna erum við að stíga lokaskrefin í nauðsynlegum leyfisumsóknum, samningagerð, fjármögnun og öðrum undirbúningi. Það er mikill styrkur fyrir verkefnið að Landsvirkjun sé tilbúin að taka þetta skref með okkur. Við erum bjartsýn á framtíðina og leggjum áherslu á að starfsemi fyrirtækisins verði í góðri sátt við umhverfi og samfélag auk þess að framleiða hágæðavöru fyrir okkar viðskiptavini“.

Landsvirkjun and GeoSalmo have signed a Term Sheet (TS) for electricity sales to the salmon farming company currently preparing  a land-based salmon aquaculture in the vicinity of Þorlákshöfn. The TS states that the companies agree on the pending Power Purchase Agreement (PPA) rationale. GeoSalmo’s plans fit well with Landsvirkjun’s prioritisation in energy sales for the coming years, as GeoSalmo utilises Icelandic resources to produce high value, sustainable, climate-friendly, and nutritious  salmon for consumption.


High-Quality Salmon in a Closed System

GeoSalmo plans to develop a land-based aquaculture facility producing environmentally friendly and high-quality salmon in a closed system. The total capacity is scheduled to be up to 24,000 tonnes, with the first phase at approximately 7,300 tonnes. The company plans to become a leader in developing land-based salmon farming in Iceland. The facility will  produce a high-quality product that is intended for both the domestic market and for export. GeoSalmo places high importance on the cohesion of operations with social and environmental impacts and the company’s preparations reflect that emphasis

GeoSalmo is reaching the finishing stages of preparations. The company has submitted an environmental impact assessment report, and the comments deadline recently closed. The outcome for licencing should be available in the following weeks or months. These are crucial factors for operations to start. Furthermore, GeoSalmo has commissioned the Norwegian company Artec-Aqua for the design and construction supervision, as the company has successfully constructed salmon farms in Norway. In addition, the aquaculture farm will have the newest technological systems for temperature- and water quality control. Furthermore, the salmon cages will be closed, ensuring high stability in production and quality.

Hörður Arnarson, CEO Landsvirkjun:

“Demand for Landsvirkjun’s green energy is much more than we can meet. Therefore, we have had to turn down many excellent projects. When choosing our customers, we prioritise, e.g., towards serving increased general use of energy, energy transition, and innovation. GeoSalmo plans for land-based aquaculture, emphasising on sustainability and environmentally friendly operations, fits well in our prioritization.”

Jens Þórðarson, CEO GeoSalmo:

“I am very pleased with this stage which lays the foundation for a PPA with Landsvirkjun. Preliminary work is going according to plans, as we are now finalising the necessary licencing applications, contracts, financing, and other preparations. This project benefits greatly from the fact that Landsvirkjun is willing to take this step with us. We are optimistic about the future and emphasise that GeoSalmo operations will operate in good cohesion with the environment and the community while producing a high-quality product for our clients.”

News

Landsvirkjun aims to sell electricity to GeoSalmo

Written by:
Laufey Kristín Skúladóttir

Landsvirkjun and GeoSalmo have signed a Term Sheet (TS) for electricity sales to the salmon farming company currently preparing a land-based salmon aquaculture in the vicinity of Þorlákshöfn. The TS states that the companies agree on the pending Power Purchase Agreement (PPA) rationale. GeoSalmo’s plans fit well with Landsvirkjun’s prioritisation in energy sales for the coming years, as GeoSalmo utilises Icelandic resources to produce high value, sustainable, climate-friendly, and nutritious salmon for consumption.

(Below in english)

Landsvirkjun og GeoSalmo hafa undirritað skilmálayfirlýsingu fyrir raforkusölu til laxeldisfyrirtækisins sem nú undirbýr landeldi í nágrenni við Þorlákshöfn. Yfirlýsingin felur í sér að fyrirtækin eru sammála um grunnforsendur vegna orkusamnings sem fyrirhugað er að gera síðar. Áætlanir GeoSalmo falla vel að forgangsröðun Landsvirkjunar í orkusölu á næstu árum en GeoSalmo nýtir íslenskar auðlindir til að framleiða sjálfbæra, loftslagsvæna og næringarríka matvöru.

Hágæðalax í lokuðu kerfi

GeoSalmo áformar að byggja upp landeldi á umhverfisvænum hágæðalaxi í lokuðu fiskeldiskerfi á landi vestan Þorlákshafnar. Áætlanir gera ráð fyrir allt að 24 þúsund tonna eldi þegar stöðin verður komin í fullan rekstur, en fyrsti áfangi nemur um 7.300 tonnum. Fyrirtækið ætlar sér að verða leiðandi aðili í þróun fiskeldis á landi á Íslandi og framleiða hágæðavöru til sölu á innlendum og erlendum mörkuðum. Lögð verður áhersla á að starfsemi þess sé í góðri sátt við umhverfi og samfélag.

GeoSalmo er langt komið með undirbúning að framkvæmdum. Fyrirtækið hefur lagt fram umhverfismatsskýrslu og er umsagnarfrestur fyrir hana nýliðinn. Niðurstaða í leyfismálum mun liggja fyrir á næstu vikum og mánuðum. Allt eru þetta mikilvægir liðir í að framkvæmdir geti hafist. Þá hefur GeoSalmo samið við norska fyrirtækið Artec Aqua um hönnun og verkumsjón fyrir verkefnið en það fyrirtæki hefur byggt fiskeldisstöðvar á landi í Noregi með góðum árangri. Stöðin verður búin fullkomnasta búnaði sem völ er á til stýringar hitastigs og vatnsgæða. Öll ker verða lokuð og tryggir það mikinn stöðugleika og gæði í framleiðslunni.

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar:

„Eftirspurn eftir grænu orkunni okkar er miklu meiri en við náum að sinna og við höfum þurft að segja nei við mörgum góðum verkefnum. Við forgangsröðum orkusölunni, m.a. í þágu aukinnar almennrar notkunar, orkuskipta og nýsköpunar. Fyrirætlanir GeoSalmo um landeldi, með áherslu á sjálfbærni og umhverfisvænan rekstur, falla mjög vel að þessari forgangsröðun okkar“.

Jens Þórðarson, framkvæmdastjóri GeoSalmo:

„Ég er mjög ánægður með þennan áfanga sem leggur grunn að orkusamningi við Landsvirkjun. Vinnu við undbúning miðar vel, en núna erum við að stíga lokaskrefin í nauðsynlegum leyfisumsóknum, samningagerð, fjármögnun og öðrum undirbúningi. Það er mikill styrkur fyrir verkefnið að Landsvirkjun sé tilbúin að taka þetta skref með okkur. Við erum bjartsýn á framtíðina og leggjum áherslu á að starfsemi fyrirtækisins verði í góðri sátt við umhverfi og samfélag auk þess að framleiða hágæðavöru fyrir okkar viðskiptavini“.

Landsvirkjun and GeoSalmo have signed a Term Sheet (TS) for electricity sales to the salmon farming company currently preparing  a land-based salmon aquaculture in the vicinity of Þorlákshöfn. The TS states that the companies agree on the pending Power Purchase Agreement (PPA) rationale. GeoSalmo’s plans fit well with Landsvirkjun’s prioritisation in energy sales for the coming years, as GeoSalmo utilises Icelandic resources to produce high value, sustainable, climate-friendly, and nutritious  salmon for consumption.


High-Quality Salmon in a Closed System

GeoSalmo plans to develop a land-based aquaculture facility producing environmentally friendly and high-quality salmon in a closed system. The total capacity is scheduled to be up to 24,000 tonnes, with the first phase at approximately 7,300 tonnes. The company plans to become a leader in developing land-based salmon farming in Iceland. The facility will  produce a high-quality product that is intended for both the domestic market and for export. GeoSalmo places high importance on the cohesion of operations with social and environmental impacts and the company’s preparations reflect that emphasis

GeoSalmo is reaching the finishing stages of preparations. The company has submitted an environmental impact assessment report, and the comments deadline recently closed. The outcome for licencing should be available in the following weeks or months. These are crucial factors for operations to start. Furthermore, GeoSalmo has commissioned the Norwegian company Artec-Aqua for the design and construction supervision, as the company has successfully constructed salmon farms in Norway. In addition, the aquaculture farm will have the newest technological systems for temperature- and water quality control. Furthermore, the salmon cages will be closed, ensuring high stability in production and quality.

Hörður Arnarson, CEO Landsvirkjun:

“Demand for Landsvirkjun’s green energy is much more than we can meet. Therefore, we have had to turn down many excellent projects. When choosing our customers, we prioritise, e.g., towards serving increased general use of energy, energy transition, and innovation. GeoSalmo plans for land-based aquaculture, emphasising on sustainability and environmentally friendly operations, fits well in our prioritization.”

Jens Þórðarson, CEO GeoSalmo:

“I am very pleased with this stage which lays the foundation for a PPA with Landsvirkjun. Preliminary work is going according to plans, as we are now finalising the necessary licencing applications, contracts, financing, and other preparations. This project benefits greatly from the fact that Landsvirkjun is willing to take this step with us. We are optimistic about the future and emphasise that GeoSalmo operations will operate in good cohesion with the environment and the community while producing a high-quality product for our clients.”

Would you like to read more?
News
 min(s)
February 6, 2023

Landsvirkjun aims to sell electricity to GeoSalmo

Landsvirkjun and GeoSalmo have signed a Term Sheet (TS) for electricity sales to the salmon farming company currently preparing a land-based salmon aquaculture in the vicinity of Þorlákshöfn. The TS states that the companies agree on the pending Power Purchase Agreement (PPA) rationale. GeoSalmo’s plans fit well with Landsvirkjun’s prioritisation in energy sales for the coming years, as GeoSalmo utilises Icelandic resources to produce high value, sustainable, climate-friendly, and nutritious salmon for consumption.

Read moreRead more